Ô Tô Việt Hàn Đưa Bạn Tới Giàu Sang

DỊCH VỤ CUNG CẤP PHẦN MỀM

Là một hệ thống thông tin quản lý tổng thể, thống nhất mọi hoạt động của bệnh viện trong khu khám, chữa bệnh. Hệ thống bắt đầu được thiết kế, xây dựng từ tháng 2/2012, áp dụng vào thực tế vào bệnh viện đầu tiên từ tháng 12/2014, luôn luôn được cập nhật, bổ sung… View Article

  Ứng dụng phần mềm vào quản lý bệnh viện đã được bắt đầu gần 20 năm nay, đặc biệt quá trình này diễn biến nhanh chóng bắt đầu từ năm 2015, khi các quy định thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ngày càng chặt chẽ và việc giám định hồ sơ… View Article

Ứng dụng phần mềm vào quản lý bệnh viện đã được bắt đầu gần 20 năm nay, đặc biệt quá trình này diễn biến nhanh chóng bắt đầu từ năm 2015, khi các quy định thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ngày càng chặt chẽ và việc giám định hồ sơ khám… View Article